Ošetrovateľstvo v neurológii


Obr. Miesto vpichu v oblasti lumbálnej časti chrbtice




červenou šípkou je poukázané na najčastejšie miesta odberu likvoru  


back