Ošetrovateľstvo v neurológii

Kontakt

Veduci projektu:
Mgr. Michaela Miertová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta
Ústav ošetrovateľstva
Malá Hora 5
036 01 Martin
t.č.: +421/ 0432633456
e-mail: miertova@jfmed.uniba.sk
Zástupca vedúceho projektu:
Doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta
Ústav ošetrovateľstva
Malá Hora 5
036 01 Martin
t.č.: +421/ 0432633433
e-mail: tomagova@jfmed.uniba.skNapíšte nám:

captcha