Ošetrovateľstvo v neurológii


OBSAH


Kvalitatívne poruchy vedomia. Kognitívne a behaviorálne poruchy (Š. Sivák)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s delíriom (M. Tomagová)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s demenciou (M. Tomagová)
Kvantitatívne poruchy vedomia. Komatózne stavy (Š. Sivák)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s perzistujúcim vegetatívnym stavom
(M. Miertová, E. Ovšonková)


Nervovosvalové ochorenia
(M. Turčanová-Koprušáková)
Elektromyografia a transkraniálna magnetická stimulácia (M. Turčanová-Koprušáková)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nervovosvalovými ochoreniami
(M. Miertová, A. Ovšonková)


Cerebrovaskulárne ochorenia
(V. Nosáľ)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cievnou mozgovou príhodou
(M. Lepiešová)

Bolestivé stavy
(N. Jankovičová)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou hlavy (R. Kurucová)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou osového aparátu (R. Kurucová)   

Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu (M. Grofik)   
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Parkinsonovou chorobou (J. Nemcová)

Záchvatové ochorenia (B. Hofericová)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s epilepsiou (M. Tomagová, M. Miertová)

Autoimunitné a zápalové ochorenia centrálneho nervového systému (E. Kantorová)
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou mozgovo-miechovou
(M. Miertová)