Ošetrovateľstvo v neurológii

Jesseniova lekárska fakulta v Martine


Jesseniova lekárska fakulta UK (JLF UK) je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského. Ako jediná z fakúlt UK nesídli v Bratislave. JLF UK patrí medzi najlepšie fakulty na Slovensku, ale aj medzi popredné inštitúcie pregraduálneho medicínskeho vzdelávania vo svete. V skupine lekárskych a zdravotníckych vied si v rankingovom hodnotení slovenských vysokých škôl udržiava niekoľkoročné prvenstvo.


Autori

Zostavovatelia

Mgr. Michaela Miertová, PhD.,
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. , FESO,
Doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.


Autorský kolektív

MUDr. Mária Cuninková
MUDr. Milan Grofik
MUDr. Babeta Hofericová
MUDr. Natália Jankovičová
MUDr. Ema Kantorová, PhD.
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
Mgr. Radka Kurucová, PhD.
Mgr. Martina Lepiešová, PhD.
Mgr. Michaela Miertová, PhD.
PhDr. Jana Nemcová, PhD.
MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.
Mgr. Anna Ovšonková, PhD.
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.
MUDr. Monika Turčanová-Koprušáková, PhD.

O autoroch učebnice