Ošetrovateľstvo v neurológii


Cieľová skupina

Multimediálna učebnica Ošetrovateľstvo v neurológii je určená predovšetkým pre študentov pregraduálnej formy vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo v klinickom predmete Neurológia a ošetrovateľstvo. V rámci štúdia tiež môže byť prínosná pre študentov pri štúdiu klinických predmetov Chirurgia a ošetrovateľstvo, Pediatria a ošetrovateľstvo a Vnútorné choroby, geriatria a ošetrovateľstvo. V postgraduálnom štúdiu môže byť užitočná pre študentov špecializačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie sestra s názvom Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie.