Ošetrovateľstvo v neurológii


Oponenti projektu


PhDr. Ľudmila Majerníková, PhD.
Katedra ošetrovateľstva
Fakulta zdravotníckych odborov PU
Partizánska 1
080 01 Prešov
PhDr. Andrea Solgajová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 1
949 74 Nitra