Ošetrovateľstvo v neurológii


Anotácia projektu

Hlavný cieľ projektu je vytvorenie moderného multimediálneho študijného materiálu – vysokoškolskej učebnice v rámci profesionálnej prípravy sestier v prostredí Learning Management System Moodle (LMS Moodle), ktorej obsah bude zameraný na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s neurologickým ochorením. S tým súvisí aj implementácia moderných prostriedkov výpočtovej a komunikačnej techniky do vzdelávacieho procesu v rámci klinického predmetu Neurológia a ošetrovateľstvo. Jej vytvorením docieliť prepojenie klasického prezenčného spôsobu vzdelávania v danom predmete s e-learningovým, čím sa docieli v procese nadobúdania nových vedomostí pútavosť a zaujímavosť a podporí sa samoštúdium študenta. Aplikáciou učebných textov do prostredia LMS Moodle sa poskytne študentovi zaujímavé prostredie pri samoštúdiu. Zverejnením učebnice na portáli MEFANET JLF UK v Martine a exportovaním do jeho centrálnej brány sa docieli sprístupnenie pre užívateľov lekárskych fakúlt v Slovenskej a Českej republike.      The main aim of the project is to arrange the modern multimedia textbook with title E-textbook: Nursing in neurology, which is oriented on selected neurological diseases and neurological nursing care.
Educational texts are intended for students of academic branch nursing (daily form) in the pre-gradual study programme. Textbook integrate the newest information from medicine in Neurology and nursing. Using the modern information tools and communication technologies (e-learning) are supplementing traditional face-to-face manner of education. This type of textbook with teaching text will contribute to the attractive and effective way of study in subject neurology and nursing. At the same time it will achieve the higher quality of education particularly by the means of expanding the self-study of the students in face-to-face way of education.