Ošetrovateľstvo v neurológii


Poloha pacienta


V sede na stoličke tak, že si sadne na ňu obkročmo, s položením obidvoch rúk až predlaktí na operadlo stoličky, so vsunutím hlavy medzi plecia tak, aby sme docielili zaujatie polohy mačací chrbát.
V sede na vyšetrovacom lôžku (s pevným základom) naprieč, s chrbtom k okraju lôžka, so sklonením hlavy ku kolenám, lakťami sa opiera o kolená.       
V ľahu zaujme pacient laterálnu polohu (pravú/ľavú), s pokrčenými dolnými končatinami a ich pritiahnutím ku brade/pod bradu. Hlava je sklonená smerom ku kolenám. Sestra/asistent sestry/nižší zdravotnícky personál pomáha pri zaistení polohy pacienta tak, že ho pridŕža za šiju a pod kolenami (Krišková a kol., 2001, s. 550).  


Polohy v sede

         


Poloha v ľahu
back