Ošetrovateľstvo v neurológii

Tab.1 Charakteristika mozgovomiechového moku


parameter norma patológia
množstvo cca 150 ml
tvorba 450 - 500 ml/za 24 hod.
↑ pri hydrocefale
tlak 1003 - 1008 g / l
70 - 100 mm H2O stĺpca v ľahu
140 - 200 mm H2O stĺpca v sede
hodnota tlaku sa mení, kolíše v závislosti od dýchania
↑ pri subarachnoidálnom krvácaní (↑ počet erytrocytov)
↑ zápalové ochorenia CNS (↑ leukocytov) 
v ľahu nad 200 mm H2O stĺpca považované za patológiu
v sede nad 400 mm H2O stĺpca považované za patológiu
pH 7,33
farba číry / bezfarebný zakalený - obsah krvné bunky, zmnoženie bielkovín 
žltý / žltkastý - zápaly CNS
červený / ružový - krvácanie do mozgu
proteíny 0,15 - 0,50 g / l ↑ pri meningitíte, subdurálnom hematóme, nádoroch mozgu, sclerosis multiplex, Guillain-Barré syndróme
leukocyty
lymfocyty
0 - 5 buniek/ 1 mm3 ↑ menigitídy, sclerosis multiplex, nádoroch mozgu
vírusové infekcie zmnožené lymfocyty
bakteriálne infekcie zmnožené leukocyty
glukóza
2,2 - 4,2 mmol / l
0,4 - 0,8 g / l
↑ nádor mozgu
↓ menigitídy, subarachnoidálne krvácanie
chloridy 116 - 130 mmol / l ↓ meningitídy


Zdroj: Hickey, 2009, s. 98; Seidl, Obenberger, 2004, s. 143-145; Kala, Mareš, 2008; Langmaier et al., 2009;  


back