Ošetrovateľstvo v neurológii

Obr. 1a Dekortikačné postavenie končatín

 


Ide o abnormálnu reakciu pacienta na bolestivý podnet. Reakcia pacienta je charakterizovaná addukciou a flexiou horných končatín, flexiou v lakti, zápästia a prstov ruky. Na dolných končatinách je prítomná vnútorná rotácia a extenzia. Chodidlá sú v plantárnej flexii. 

back