Ošetrovateľstvo v neurológii


Obr. 1b Decerebračné postavenie končatín


 


Ide o abnormálnu reakciu pacienta na bolestivý podnet. Reakcia pacienta je charakterizovaná addukciou a hyperpronáciou horných končatín, extenziou v lakti, lakeť a rameno je vo vnútornej rotácii. Dolné končatiny sú extendované, nohy sú v plantárnej flexii. 


back