Ošetrovateľstvo v neurológii


Obr. Chôdza pacienta s parézou – po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody


 
 


back