Ošetrovateľstvo v neurológii
Elektromyografia a transkraniálna magnetická stimulácia

Úvod

Pomocné vyšetrovacie metódy sú vo väčšine prípadov nevyhnuté pre stanovenie resp. spresnenie správnej diagnózy. Indikujeme ich cielene podľa klinického obrazu. Uprednostňujeme vyšetrenia neinvazívne, ktoré nie sú pre pacienta rizikové. Pri invazívnych vyšetreniach je potrebné zvážiť riziko, nežiaduce reakcie a benefity, ktoré nimi pre pacienta získame.  V nasledujúcom texte popisujeme z pomocných vyšetrovacích metód v neurológii elektromyografiu (EMG) a transkraniálnu magnetickú stimuláciu (TMS).