Ošetrovateľstvo v neurológii
Kvalitatívne poruchy vedomia.
Kognitívne a behaviorálne poruchy.

Kvalitatívne poruchy vedomia - úvod

Kvalitatívne poruchy vedomia sú charakterizované zastretým vedomím (luciditou) so zníženým uvedomovaním si okolia a obmedzenou schopnosťou zamerať, udržať a meniť pozornosť. Zaraďujeme sem zmätenosť (amenciu) charakterizovanú inkoherentným myslením, delírium charakterizované okrem zmätenosti aj širšou dezintegráciou ďalšich psychických funkcií, obnubiláciu s typicky náhlym vzniknom poruchy vedomia vlastného ja (idiognózie).