Ošetrovateľstvo v neurológii
Kvalitatívne poruchy vedomia.
Kognitívne a behaviorálne poruchy.

Kognitívne a behaviorálne poruchy - úvod

Veľká časť psychiatrických a neurologických ochorení sú sprevádzané kognitívnymi a behaviorálnymi poruchami rôznej závažnosti a sú súčasťou celkového obrazu ochorenia spolu s ďalšími príznakmi. V tejto časti by sme sa chceli venovať demenciám, pri ktorých primárne dominujú poruchy kognície a správania.