Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Zoznam bibliografických odkazov

REKTOR, V., REKTOROVÁ, I. et al. 2003. Centrální poruchy hybnosti v praxi. 1. vyd. Praha: Triton, s. r. o., 2003. 196 s. ISBN 80-7254-418-7.

RŮŽIČKA E. et al. 2000. Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy. 1. vyd. Praha: Galén 2000- 293 s. ISBN 80-7262-048-7.

BENETIN, J., VALKOVIČ, P. et al. 2009. Parkinsonova choroba. 1. vyd. Bratislava: Herba s.r.o., 2009. 222 s. ISBN 978-80-89171-65-1.