Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Tremor

Tremor (tras) je definovaný ako rytmický oscilačný pohyb spôsobený striedavými sťahmi svalových agonistov a anatagonistov. Najčastejšie postihuje horné končatiny.
Pokojový tremor sa vyskytuje v pokoji, teda v čase, keď pacienti nič rukami nerobia a je typický pre PCH.

Posturálny tremor je prítomný je v určitej posture (polohe) horných končatín, napr. pri predpažení. Vyskytuje sa niekedy aj bez prítomnosti neurologického ochorenia, napr. pri hypoglykémii, v chlade, pri fyzickom vyčerpaní alebo psychickom rozrušení. Spôsobovať ho môžu aj väčšie dávky kofeínu, niektoré lieky alebo hyperfunkcia štítnej žľazy. Z neurologických príčin je najčastejší esenciálny tremor. Je to vôbec najčastejšie extrapyramídové ochorenie. Ide o geneticky podmienené ochorenie s autozomálne dominantnou dedičnosťou s neúplnou penetráciou. Vo väčšine prípadov má benígny priebeh a často začína v adolescencii. Typické je vymiznutie tremoru po užití alkoholu. Pokiaľ pacientov výrazne hendikepuje v bežných denných aktivitách lieči sa betablokátormi, primidonom a v prípade závažného a na liečbu nereagujúceho tremoru je možná operačná liečba – hlboká mozgová stimulácia talamického jadra.

Kinetický tremor sa vyskytuje pri pohyboch rúk, teda pri nejakej činnosti alebo aktivite rúk, preto ho označujeme aj ako akčný tremor. Typickým predstaviteľom takéhoto trasu je intenčný tremor, ktorý vzniká pri poškodení mozočka a typický je tým, že sa vyskytuje na konci pohybu horných končatín pri triafaní cieľa, napr. pri skúške prst-nos.