Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s epilepsiou

Úvod

Pacientom  s epilepsiou poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť v závislosti od priebehu a klinického obrazu epileptických záchvatov. V období medzi záchvatmi dôraz kladieme na oblasť edukácie o vhodnom životnom štýle pacienta s epilepsiou a nutnosti kompliancie s farmakoterapiou.

Cieľom interdisciplinárnej starostlivosti o pacientov s epilepsiou je redukcia až odstránenie epileptických záchvatov alebo aspoň obmedzenie ich frekvencie a intenzity v tom prípade, kde eliminácia záchvatov nie je možná. A tým dosiahnuť optimálny funkčný stav pacienta a žiaducu kvalitu života. V zahraničí sú pre sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť pacientom s epilepsiou vypracované klinické odporúčané postupy, ako napr. Care of the patient with Seizures – AANN Clinical Practice Guideline Series (Thompson et al., 2009), Guide to Care for Patients: Managing Seizures (2007), Guidelines for Seizure Management (2010).  

Posudzovanie pacienta s epileptickým záchvatom
Ak sa vyskytne epileptický záchvat u pacienta počas hospitalizácie, podrobne posudzujeme čas a miesto vzniku epileptického záchvatu, okolnosti vzniku záchvatu, dĺžku trvania záchvatu, typ kŕčov, lokalizácia kŕčov, zmena farby a výrazu tváre, prítomnosť náhleho pádu alebo pomalý zosuv k zemi, prítomnosť príznakov sprevádzajúcich záchvat, napr. olizovanie pier, mliaskanie, vzdychanie, vydávanie nezrozumiteľných zvukov alebo hovorenie nesúvislých slov, chrčivé dýchanie, poruchy vedomia, orientáciu po záchvate, vzniknuté poranenia (na hlave, tele, tvári, napr. pohryzenie pier), ukončenie záchvatu (náhle alebo pozvoľné), celková dĺžka trvania záchvatu, správanie sa pacienta vo fáze preberania sa. Informujeme lekára a urobíme podrobný záznam do zdravotnej dokumentácie pacienta.