Ošetrovateľstvo v neurológii
Záchvatové ochorenia mozgu

Iné záchvatové stavy

Synkopa

Synkopa je krátkodobá prechodná strata vedomia následkom difúzneho zníženia prekrvenia mozgu. Je spojená so stratou svalového tonusu a nekontrolovaným pádom. Výnimočne je synkopa sprevádzaná zášklbmi končatinových svalov tzv. konvulzívna synkopa.

Synkopy delíme na reflexné a kardiogénne.

Reflexné synkopy tvoria až 80 %, vyskytujú sa častejšie u mladších jedincov bez anamnézy kardiálneho ochorenia. Vyvolávajúcim faktorom býva emočný stres, bolesť, pohľad na krv a pod. (tzv. vagové synkopy), náhly pokles tlaku - postavenie, dehydratácia, hnačky a pod. (tzv. ortostatické synkopy) alebo dlhé státie (tzv. neurokardiogénne synkopy). Neurokardiogénna synkopa na rozdiel od ortostatickej synkopy vzniká v dôsledku prolongovanej ortostázy (niekoľko minút), kým ortostatická synkopa je viazaná na akútnu ortostázu (niekoľko sekúnd). Reflexnú synkopu predchádzajú prodromálne príznaky ako potenie, poruchy videnia, hučanie v ušiach. Pre fázu bezvedomia je typická bledosť pacienta a sprievodná hypotenzia. V prípade, že anamnestické údaje svedčia pre reflexnú synkopu, uspokojíme sa so základným klinickým neurologickým vyšetrením. V prípade potreby dopĺňame CT eventuálne MR vyšetrenie mozgu, ultrazvukové vyšetrenie magistrálnych mozgových ciev a EEG vyšetrenie. Reflexná synkopa väčšinou nevyžaduje špeciálnu terapiu, má dobrú prognózu a nízku mortalitu.

Kardiogénne synkopy sú menej časté, tvoria 20 % všetkých synkop. Vyskytujú sa u starších jedincov s anamnézou kardiálneho ochorenia. Najčastejšou príčinou kardiogénnej synkopy je arytmia, chlopňová chyba alebo infarkt myokardu. Vznikajú bez vyvolávajúcich faktorov, často po námahe, môžu vzniknúť ale aj v ľahu. Nemajú prodromálne prejavy, prípadne im predchádza neurčitá slabosť, pocit búšenia srdca a pod. Vo fáze bezvedomia môže dôjsť k zástave obehu - pulzu, často je abnormné EKG. Kardiogénna synkopa vyžaduje okamžitú terapiu vyvolávajúcej príčiny, má zlú prognózu a vysokú mortalitu. Pri podozrení na kardiogénnu synkopu pacienta čo najskôr predávame do starostlivosti kardiológa.