Ošetrovateľstvo v neurológii
Záchvatové ochorenia mozgu

Záchvatové ochorenia mozgu - epilepsia

Úvod

Epilepsia je podľa pôvodnej definície chronické neurologické ochorenie, charakterizované opakovaným výskytom nevyprovokovaných epileptických záchvatov. Podľa tejto definície bol pre stanovenie diagnózy epilepsie požadovaný výskyt aspoň dvoch nevyprovokovaných záchvatov v odstupe najmenej 24 hodín. Podľa súčasnej definície je epilepsia ochorenie mozgu charakterizované aspoň jedným epileptickým záchvatom, trvalou predispozíciou mozgu generovať epileptické záchvaty a neurobiologickými, kognitívnymi a psychosociálnymi dôsledkami tohto ochorenia.

Epileptický záchvat je pomerne náhle vznikajúca a náhle končiaca porucha vnímania alebo chovania zapríčinená epileptickým výbojom v mozgu. Ten je výsledkom narušenia normálnej elektrickej aktivity mozgu. Celá nervová sústava funguje na princípe predávania informácií prostredníctvom elektrických impulzov (akčných potenciálov) medzi nervovými bunkami. Tvorba týchto impulzov je za normálnych okolností pod vplyvom zložitých kontrolných mechanizmov. Pri ich zlyhaní dôjde k zvýšenej „dráždivosti“ niektorých mozgových oblasti a výsledkom je epileptický záchvat.