Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou
osového aparátu

Úvod

Ochorenia osového aparátu môžeme vzhľadom k vyvolávajúcim faktorom a podmienkam ich vzniku priradiť k civilizačným ochoreniam. Sú jednou z najčastejších príčin dlhodobej práceneschopnosti. Degeneratívne ochorenie chrbtice sú charakterizované predovšetkým bolesťou, blokádou v pohybovom segmente, svalovým spazmom a ďalšími príznakmi, ktoré sú dané postihnutím okolitých nervových štruktúr. Za hlavný rizikový faktor týchto ochorení je považovaná hypokinéza, často sprevádzaná nadváhou či obezitou a jednostranné pohybové činnosti, či nadmerná fyzická záťaž, namáhajúca len určité svalové skupiny a oblasti chrbtice. Za rizikový faktor sa považuje aj hypermobilita. Rovnako dôležité sú aj psychosociálne faktory, hlavne nespokojnosť s prácou, depresie, vysoký stupeň zodpovednosti a psychickej koncentrácie. Medzi individuálne neovplyvniteľné rizikové faktory patria vek, pohlavie a genetická záťaž.

V rámci posudzovania sa zameriavame na zistenie začiatku symptómov, ako aj okolností za akých sa symptómy objavili prvýkrát.