Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou
osového aparátu

Bolesť

U pacientov s degeneratívnym ochorením chrbtice je najčastejším symptómom bolesť. Vertebrogénne bolesti delíme na primárne a sekundárne. Primárne bolesti vznikajú ako dôsledok poškodenia resp. postihnutia ktorejkoľvek štruktúry tvoriacej anatomickú stavbu chrbtice a osový aparát, napr. osteoartróza, osteoporóza, zúženie miechového kanála. Pri funkčných poruchách chrbtice sa stretávame s bolesťou v oblasti driekovej/lumbálnej a krčnej/cervikálnej chrbtice.

Bolesti krčnej chrbtice sú charakteristické lokalizáciou bolesti do oblasti krku, vyžarujúce do záhlavia a ramien, až na vrchol hlavy. Ich príčinou je napr. nesprávna poloha pri spánku, nevhodné lôžko/základ postele (matrac) a základné vybavenie postele (vankúš), pracovné zaťaženie predovšetkým krčnej chrbtice, napr. vynútená poloha hlavy. Môže ísť o cervikokraniálny syndróm, cervikobrachálny syndróm, subarachnoidálne krvácanie, skoliózu.   

O sekundárnych bolestiach hlavy hovoríme vtedy, pokiaľ je bolesť chrbta príznakom iného ochorenia, napr. nádory (malígne, benígne), infekcie (osteomyelitída), artritída, choroby vnútorných orgánov, napr. panvy – zápal prostaty, endometrióza, ochorenia gastrointenstinálneho traktu. Do oblasti chrbta vyžaruje bolesť, napr. pri pankreatitíde, cholecystitíde, vredovej chorobe duodena. 

V oblasti chrbtice rozlišujeme tri základné typy bolesti:
  1. Lokálna bolesť – vzniká pri lokálnom poškodení/postihnutí štruktúr chrbtice (akútna bolesť – lumbago, chronická bolesť – lumbalgie, má charakter tupej bolesti v mieste poškodenie/postihnutia (lézie). Lumbago je akútny bedrový syndróm, ktorý vzniká po provokačnom momente, napr. zdvihnutie ťažkého nákladu/bremena, prudký pohyb, predklon, kýchnutie, prechladnutie. Bolesť je lokalizovaná do bedrovej a krížovej oblasti. Môže vyrážať do brucha, sakrálnej oblasti, medzi lopatky. Trup je v miernom predklone. Lumbalgie sú chronické bolesti s lokalizáciou v lumbálnom a sakrálnom úseku chrbtice, pacienti subjektívne uvádzajú, že ich bolia kríže. Spravidla sú charakterizované ako tupé bolesti. Ich príčinou môže byť napr. dlhodobé preťaženie svalov a väzov (napr. nosenie a prekladanie bremien), u starších ľudí je to napr. osteoporóza.
  2. Prenesená bolesť (reflexná) vzniká ako dôsledok funkčnej poruchy medzistavcových kĺbov, je to difúzna bolesť, ktorá má tendenciu vyžarovať z oblasti chrbtice do končatín, hlavy, hrudníka, ale aj z útrob do chrbtice (vtedy sa označuje ako viscerosomatická).  
  3. Radikulárna bolesť vzniká ako dôsledok poškodenia/dráždenia miechových koreňov (radikulopatia) alebo postihnutím miechy (myelopatia), čo patrí medzi kompresívne vertebrogénne syndrómy. Ide o ostrú bolesť, rôznej intenzity, vyžaruje z oblasti chrbtice do končatín.

V rámci posúdenia bolesti sa zameriavame na lokalizáciu, charakter bolesti (prudká, vystreľujúca, tlaková, bodavá, pálivá, vyžarujúca), intenzitu, dobu trvania (akútna, subakútna a chronická), podmieňujúce a zmierňujúce faktory ako aj vplyv bolesti na vykonávanie denných aktivít. Na posúdenie intenzity bolesti najčastejšie využívame verbálnu škálu bolesti, vizuálnu analógovú škálu, numerickú škálu hodnotenú na škále od 0 do 10 (0 - znamená bolesť neprítomná, 10  - znamená najhoršia bolesť).