Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Amyotrofická laterálna skleróza - epidemiológia

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) predstavuje progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré charakterizuje strata mozgových a spinálnych motoneurónov. Vyskytuje sa prevažne ako sporadická forma, 5 - 10 % prípadov je familiárnych. Obyčajne sa prejavuje v 6. - 7.dekáde, ale aj skôr. Incidencia sa udáva okolo 2/100 000 obyvateľov, s miernou prevahou u mužov. Klinicky sa ochorenie manifestuje pri 40 % strate motoneurónov predných rohov miechových. ALS priemerne trvá 2 – 4 roky, 25 % prežije 5 rokov a 8 - 16 % 10 rokov.

Ochorenie sa klasifikuje do niekoľkých podskupín:
  1. Klasická forma ALS s postihnutím centrálneho aj periférneho motoneurónu (65 %),
  2. Progresívna bulbárna paralýza (25 %),
  3. Progresívna svalová atrofia (iba periférne postihnutie) (8 %),
  4. Primárna laterálna skleróza (iba centrálne postihnutie) (2 %),
  5. Monomelická spinálna muskulárna atrofia (fokálna lézia na končatinách, bez výraznejšej progresie).