Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Ochorenia periférnych nervov – úvod

Ochorenie periférnych nervov je definované ako porucha funkcie a/alebo organické poškodenie nervu. Presnejšie sa definuje ako perzistujúca porucha motorických, senzitívnych a/alebo autonómnych neurónov, ktorá je sprevádzaná klinickými a/alebo elektrofyziologickými a morfologickými prejavmi poškodenia axónov a/alebo ich obalov.

Príznaky postihnutia jednotlivých typov vlákien
Motorické - subjektívne je prítomná svalová slabosť, únavnosť, objektívne atrofie svalov, parézy.

Senzitívne - subjektívne bolesť, dysestézie, neistota postoja a chôdze, objektívne hyper/hypo/anestézia, alodýnia, porucha hlbokej citlivosti, ataxia.

Autonómne - akrálna hypo/anhydróza, suchá, lámavá koža, strata ochlpenia, ortostatické ťažkosti, tachykardia, posturálna hypotenzia, inkontinencia moču, hnačky.

Terminológia
Mononeuropatia – izolované postihnutie jedného nervu.
Mononeuropatia multiplex – nesymetrické postihnutie viacerých izolovaných nervov.
Polyneuropatia – porucha/poškodenie viacerých periférnych nervov, zväčša symetrické s vývojom v čase.