Ošetrovateľstvo v neurológii
Záchvatové ochorenia mozgu

Záchvatové ochorenia mozgu - epilepsia

Epileptický status

Jednou z najobávanejších komplikácii u pacientov s epilepsiou je epileptický status (status eplepticus). Je definovaný ako klinický a/alebo elektrografický epileptický záchvat, ktorý trvá viac ako 30 minút alebo opakované záchvaty, medzi ktorými pacient nenadobúda vedomie. V súčasnosti sa každý záchvat trvajúci viac ako 5 minút považuje za hroziaci epileptický status. Každý status trvajúci viac ako 120 minút napriek adekvátnej liečbe je označovaný ako refraktérny epileptický status. Ako suprarefraktérny sa označuje status, ktorý pokračuje napriek 24 hodín trvajúcej celkovej anestézii. Do epileptického statusu môže prejsť ktorýkoľvek typ záchvatu.
Rozlišuje sa epileptický status konvulzívny a nekonvulzívny. Konvulzívny typ sa delí na parciálny a generalizovaný, nekonvulzívny sa delí na status absencií a parciálny komplexný status. Vzhľadom k vysokej mortalite musí byť epileptický status, najmä generalizovaný tonicko-klonický, liečený ako urgentný a život ohrozujúci stav.

Algoritmus postupu u epileptického statusu:
1. Zaistiť a stabilizovať vitálne funkcie, zabrániť hypoxii, zaistiť žilový prístup.
2. Zastaviť záchvatový prejav.
5 - 10 min.          Diazepam intravenózne alebo rektálne.
15 - 60 min.         Fenytoín alebo valproát intravenózne.
60 min. a viac      Zavedenie medikamentóznej kómy.
3. Objasniť etiológiu statusu.
4. Udržať rovnováhu vnútorného prostredia, včas liečiť komplikácie, v prípade potreby  antiedematózna liečba.
5. EEG monitoring.
6. Zabrániť recidíve záchvatov, čo znamená včasné nasadenie dlhodobej perorálnej terapie.