Ošetrovateľstvo v neurológii
Pomocné vyšetrovacie metódy v neurológii

Úvod


Pomocné neurologické vyšetrenia sú neoddeliteľnou súčasťou diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky u pacientov s neurologickým ochorením. Sú indikované cielene na základe klinického neurologického obrazu. S ohľadom na pacientov sú uprednostňované neinvazívne a z ekonomického pohľadu lacnejšie vyšetrenia.