Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s demenciou 

Úvod

Pacientom s demenciou poskytujeme ošetrovateľskú starostlivosť podľa jednotlivých štádií funkčného postihnutia, postihnutia kognitívnych funkcií, na základe pridružených porúch správania a psychologických porúch. Jej cieľom je čo najdlhšie udržať funkčnú kapacitu pacientov, spomaliť proces progresie v kognitívnej oblasti a oblasti aktivít denného života, zmierniť poruchy správania, predchádzať komplikáciám ako sú úrazy, pády, malnutrícia, v ťažkom štádiu demencie dekubity, infekcia. Cieľom interdisciplinárnej starostlivosti je udržať optimálnu kvalitu života pacientov a ich príbuzných čo najdlhší čas.

Pri začínajúcej a miernej demencii je starostlivosť pacientom poskytovaná v domácom prostredí. Postupne vzhľadom na progresiu ochorenia a stúpajúci výskyt porúch správania a psychologických porúch dochádza zväčša k dlhodobej hospitalizácii pacientov.

Manažment demencie (farmakologické i nefarmakologické prístupy) vrátane ošetrovateľskej starostlivosti je spracovaný vo viacerých klinických odporúčaných postupoch, napr. Nursing Standard of Practice Protocol: Recognition and Management of Dementia; Dementia. The NICE-SCIE Guideline on Supporting People with Dementia and their Carers in Health and Social Care.