Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou hlavy

Úvod

Bolesť hlavy je jedným z najčastejších neurologických ochorení. Sú všeobecne klasifikované ako primárne alebo sekundárne. Primárne bolesti hlavy sú pokladané za samostatné ochorenia kde sa bolesť chápe ako vlastná choroba (migréna, tenzná bolesť hlavy). Sekundárne bolesti hlavy sa vyznačujú tým, že bolesť je len príznakom ochorenia (infekcie, nádorové či cievne ochorenia). Pacienti častokrát uvádzajú, že bolesť hlavy ich obmedzuje v zamestnaní ako aj v trávení voľného času. Neumožňuje im venovať sa jednotlivým členom rodiny do takej miery, ako by si priali a viacerí z nich uvádzajú, že im negatívne ovplyvňuje jednotlivé aspekty kvality života.