Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou hlavy

Migréna - anamnéza

Dôležitú úlohu v diagnostike migrény zohráva anamnéza. Zisťuje sa predovšetkým rodinná anamnéza, kde sa zameriavame na výskyt migrény u rodičov, starých rodičov, či súrodencov a osobná anamnéza, kde je dôležité zistenie o prípadných alergických ochoreniach, škodlivých látkach, ktoré môžu byť spúšťačom migrenózneho záchvatu. Dôležité je zistiť, kedy sa  záchvaty po prvý krát objavili, ako dlho trvajú, na ktorých miestach sa bolesť hlavy prejavuje, aká je intenzita a charakter bolesti, či bola u pacienta prítomná aura, ktoré sú spúšťajúce a zmierňujúce faktory. Podstatné miesto v diagnostike migrény u žien má gynekologická anamnéza, kde je potrebné zistiť užívanie hormonálnej antikoncepcie, výskyt migrény v tehotenstve a tiež väzbu migrény k menštruačnému cyklu.