Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou hlavy

Zoznam bibliografických odkazov

BRESLAU, N. et al. 1994. Migraine and major depression: a longitudinal study. In Headache: The Journal of Head and Face Pain. 1994, vol. 34, no. 7, p. 387-393.

BRESLAU, N. et al. 2003. Comorbidity of migraine and depression. In Neurology. 2003, vol. 60, no. 8, p. 1308-1312.

BRESLAU, N. et al. 2001. Headache types and panic disorder: directionality and specificity. In Neurology. 2001, vol. 56, no. 3, p. 350-354.

DONÁTH, Vladimír, 2003. Preventívna liečba migrény. In Neurologie pro praxi. 2003, roč. 4, č. 2, s. 63-66.

GAUL, CH. et al. 2011. Team players against headache: multidisciplinary treatment of primary headaches and medication overuse headache. In Journal of Headache and Pain. 2011, vol. 12, no. 5, p. 511-519.

HAMELSKY, S.W., LIPTON, R.B. 2006. Psychiatric Comorbidity of Migraine. In Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2006, vol. 46, no. 9, p. 1327-1333.

LIPTON, R.B. et al. 2000. Migraine, quality of life, and depression: A population-based case-control study. In Neurology. 2000, vol. 55, no. 5, p. 629-635.

LODER, E., BIONDI, D. 2003. Disease modification in migraine: a concept whose time has come of age? In Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2003, vol. 43, no. 2, p. 135-143.

LOW, N.C., MERIKANGAS, K.R. 2003. The comorbidity of migraine. In CNS Spectrums. 2003, vol. 8, no. 6, p. 433-444.

MANSON, L. 2011. Migréna. 1. Vyd. Praha: Portál s.r.o., 2011. 152 s. ISBN  978-80-7367-835-7.

MARKOVÁ, J. 2005. Komorbidity migrény. In Neurologie pro praxi. 2005, roč. 6, č. 5, s. 248-250.

MITSIKOSTAS, D.D., THOMAS, A.M. 1999. Comorbidity of headache and depressive disorders. In Cephalalgia. 1999, vol. 19, no. 4, p. 211-217.

SMITH, T.R., NICHOLSON, R.A., BANKS, J.A. 2010. Migraine Education Improves Quality of Life in a Primary Care Setting. In Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2010, vol. 50, no. 4, p. 600-612.

SHEFFIELD, R.E. 1998. Migraine Prevalence: A Literature Review. In Headache: The Journal of Head and Face Pain. 1998, vol. 38, no. 8, p. 595-601.

VALADE, D. 2000. Migraine and quality of life. In Pathol Biol (Paris). 2000, vol. 48, no. 7, p. 669-671.

WACHTER, K., SARKADY, C., SARKADY, L. 2007. Migréna: prevence a vhodná léčba. Praha: Olympia. 160 s. ISBN 978-80-7376-052-6.