Ošetrovateľstvo v neurológii
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou hlavy

Migréna - fáza aury

Aura (predzvesť) predchádza vlastným bolestiam hlavy a je vymedzená ako prechodné ložiskové symptómy z rôznych oblastí mozgovej kôry. Môže byť prítomna i aura bez bolesti hlavy, a pokiaľ sa tento stav opakuje, jedná sa o status migrenóznej aury. Príznaky aury sa rozvíjajú v priebehu 5 až 20 minút a trvajú zvyčajne menej ako 60 minút. Fázy aury popisuje asi 18 % pacientov s migrénou. Pokiaľ pretrvávajú dlhšie ako 60 minút ide o tzv. prolongovanú auru. Najčastejšie sa vyskytuje vizuálna (zraková) aura. Tá sa môže prejaviť rozmazaným videním (vidia blikajúce svetlá) alebo skotómami (tunelové videnie, či chýbajúca časť zorného poľa). Ďalej je zraková aura popísaná ako škvrny, mozaikové videnie alebo deformácie pri vnímaní. Ďalšími častými príznakmi aury sú senzitívne symptómy v podobe brnenia alebo mravenčenia brachiofaciálnej oblasti (tj. oblasť postihujúcu hornú končatinu, rameno a tvár). Neskôr sa lokalizácia šíri i na dolné končatiny a zanecháva za sebou znecitlivenie daných oblastí. Motorické poruchy sa vyskytujú menej často, prevažne ako monoparézy, hemiparézy až kvadruparézy (tj. čiastočné ochrnutie jednej končatiny, polovice tela až všetkých končatín). Zriedkavo sa u niektorých pacientov prejavuje aura poruchami reči, ako zlá výslovnosť, ťažkosti s vyjadrovaním a hľadanie správnych slov. Ďalšími príznakmi aury sú rôzne sluchové vnemy ako zvonenie a dunenie v ušiach alebo zvuky, ktoré migrenici vnímajú hlasnejšie ako sú, či neexistujúce zvuky. Čuchová aura sa môže prejaviť pocitom silných a nepríjemných pachov. Príznaky aury obyčajne vymiznú pri nástupe bolesti hlavy. Trvá 1-2 dni.