Ošetrovateľstvo v neurológii
Úloha sestry pri vyšetreniach v neurológii

Úvod


Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme pacientom v závislosti od druhu vyšetrenia (invazívne/neinvazívne vyšetrenie, vyšetrenie bez/s kontrastnou látkou) a ich zdravotného stavu. Zahŕňa somatickú a psychickú prípravu pacientov s ohľadom na špecifiká pri konkrétnom vyšetrení, prípravu pomôcok a zdravotnej dokumentácie pacientov. Tiež realizáciu ošetrovateľských intervencií súvisiacich priamo s priebehom vyšetrenia a po jeho ukončení v takom rozsahu, aby sme predišli vzniku komplikácií a nežiaducich účinkov súvisiacich s jednotlivými pomocnými vyšetrovacími metódami. Niektoré z vyšetrení si vyžadujú poskytovanie zdravotnej vrátane ošetrovateľskej starostlivosti aj po jeho ukončení, preto ich realizácia nie je možná ambulantne a vyžadujú si krátkodobú hospitalizáciu.

Manažment poskytovanej starostlivosti vrátane ošetrovateľskej pri jednotlivých vyšetreniach v neurológii je spracovaný v klinických odporúčaných postupoch, ako sú napr. Ošetrovateľský štandard číslo 44: Spolupráca sestry pri lumbálnej punkcii (Kontrová a kol., 2005, s. 155-159), Guidelines for Lumbar Punctures (2003), Guideline 9: Guidelines on Visual Evoked Potentials (American Clinical Neurophysiology Society, 2008), Guideline for performing routine electroencephalography (2012), The American Clinical Neurophysiology Society’s Guideline on Continuous Electroencephalography Monitoring in Neonates (ACNS Guideline) (Shellhaas et al., 2011), National Competency Skill Standards for Performing an Electroencephalogram (2011).