Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii 

Počítačová tomografia

Počítačová tomografia (ďalej ako CT) je zobrazovacia vyšetrovacia metóda, ktorá má široké uplatnenie pri diagnostike patologických stavov, chorobných procesov a náhlych stavov nielen v neurológii, napr. brušnej a hrudnej chirurgii, traumatológii. Je využívaná pri diagnostike sclerosis multiplex, zlomenín osového aparátu a lebky (dobre zobrazuje kostné štruktúry), expanzívnych procesov (nádorov), ischémie, krvácania (epidurálny a subdurálny hematóm, subarachnoidálne krvácanie, náhle cievne mozgové príhody), cievnych malformácií, abscesov mozgu, edémov (kontúzne ložiská s krvácaniami a edémom), hydrocefalu, orgánov brušnej dutiny, kĺbov. Vyšetrenie je založené na vlastnostiach RTG žiarenia, ktoré prechádza ľudským telom a RTG lúče sú v rôznej miere pohlcované tkanivami (viac v kostnom tkanive, menej tukovom tkanive). CT sa realizuje ako neinvazívne vyšetrenie (bez podania kontrastnej látky) alebo invazívne vyšetrenie (s podaním kontrastnej látky). Vyšetrenie ciev za využitia kontrastnej látky nazývame CT angiografia (digitálna subtrakčná angiografia, DSA).   

Rozsah poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti závisí od toho, či je pri vyšetrení použitá kontrastná látka.