Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii 

Elektroencefalografia

Elektroencefalografia (ďalej ako EEG) je neuroelektrofyziologická vyšetrovacia metóda,  pomocou ktorej sa registrujú elektrické potenciály z mozgu (záznam elektroencefalogram). EEG je využívaná ako pomocná vyšetrovacia metóda pri diagnostike ochorení nielen v neurológii, ale aj napr. v psychiatri, pri neurochirurgických, kardiochirurgických a angiografických výkonoch. Je využívaná pri diagnostike a liečbe epilepsie, expanzívnych procesov CNS, pri bolestiach hlavy, poruchách vedomia z metabolických, traumatických a iných príčin, pri poruchách spánku, encefalitídach a diagnostike smrti mozgu.  
 
Snímanie bioelektrických potenciálov mozgu sa môže realizovať z jeho povrchu ako neinvazívne vyšetrenie, napr. pri epilepsii) alebo priamo z mozgu ako invazívne vyšetrenie, napr. pri neurochirurgických zákrokoch. Je to vyšetrenie realizované u všetkých vekových kategórií. Natočenie EEG záznamu spadá do kompetencií sestry, ktorá absolvovala špecializačné štúdium v certifikovanej pracovnej činnosti Vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky (Nariadenie vlády SR č. 322/2006). Lekár záznam vyhodnotí a navrhne ďalší diagnostický a terapeutický postup. Vyšetrenie prebieha v eletroencefalografickom laboratóriu (EEG laboratóriu).