Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii 

Lumbálna punkcia

Lumbálna punkcia (ďalej ako LP) je invazívna vyšetrovacia metóda, ktorá predstavuje nabodnutie subarachnoidálneho priestoru s cieľom odobrať likvor. Je realizovaná za účelom diagnostickým alebo terapeutickým. LP je využívaná ako pomocné vyšetrenie pri diagnostike ochorení nielen v neurológii, ako napr. pediatrii a neonatológii, úrazovej chirurgii, infektológii a u všetkých vekových kategórií. Je využívaná pri diagnostike zápalových ochorení CNS, expanzívnych procesov CNS, roztrúsenej skleróze mozgovomiechovej (skleróza multiplex), neurodegeneratívnych ochorení (demencie, prionózy), febrilných stavov nejasnej etiológie a i. Diagnostický účel má pri podaní kontrastnej látky v rámci RTG vyšetrenia CNS (perimyelografia) a pri meraní tlaku likvoru (pri hydrocefale). Ak je LP určená na zníženie intrakraniálneho tlaku (ICP), ako napr. pri subarachnoidálnom krvácaní, má terapeutický účel a ide o tzv. odľahčovaciu punkciu. Okrem toho prostredníctvom LP možno podať cytostatiká (aplikácia intratekálnej chemoterapie pri onkologickom ochorení CNS), farmakoterapiu s antibakteriálnym efektom (aplikácia intratekálnej antibiotickej liečby pri meningitíde), analgetiká (intratekálna aplikácia analgetík/opioidov a lokálnych anestetík pri bolestiach).