Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii 

Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia (ďalej ako MR) je zobrazovacia vyšetrovacia metóda, ktorá má široké uplatnenie pri diagnostike patologických stavov, chorobných procesov a náhlych stavov v neurológii, ale aj v brušnej chirurgii, internej medicíne, ortopédii. Je využívaná pri diagnostike napr. nádorov mozgu a miechy a ich metastáz (oproti CT je vyšetrenie citlivejšie na zobrazenie bielej hmoty mozgu a miechy), náhlych stavov v neurológii (napr. krvácanie, ischémia), ochorení kĺbov, ochorení vnútorných orgánov (napr. žlčníka, pankreasu, maternice, močového mechúra). MR je založená na princípe zoskupenia atómov vodíka v silnom magnetickom poli (jednotkou je Tesla, ďalej ako T). Za využitia MR je možné realizovať vyšetrenie ciev mozgu, ktoré sa nazýva MR angiografia (ďalej ako MRA).   

Rozsah poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti závisí od toho, či je pri vyšetrení použitá kontrastná látka.