Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii 

Elektromyografia

Elektromyografia (ďalej EMG) je neurofyziologická vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej sa registrujú elektrické potenciály zo svalu (záznam elektromyogram). Sval je vyšetrovaný počas jeho relaxácie a pri svalovej kontrakcii. EMG je využívaná ako pomocná vyšetrovacia metóda pri diagnostike ochorení v neurológii, ako napr. porúch periférneho nervového systému, nervovo svalového prenosu (napr. myastenia gravis) a kostrového svalstva (myopatie, myotónie, myozitídy). Snímanie elektrických potenciálov zo svalu sa môže realizovať z jeho povrchu za využitia stimulačných povrchových elektród (neinvazívne vyšetrenie) alebo priamo zo svalu za využitia ihlových elektród (invazívne vyšetrenie). Ide o vyšetrenie realizované u všetkých vekových kategórií. Vyšetrenie realizuje lekár, sestra lekárovi asistuje pri vyšetrení. Lekár záznam vyhodnotí a navrhne ďalší diagnostický a terapeutický postup. Vyšetrenie prebieha v elektromyografickom laboratóriu (EMG laboratóriu).