Ošetrovateľstvo v neurológii
Úlohy sestry pri vyšetreniach v neurológii 

Problémová úloha


Pani 43 rokov má ordinovanú lumbálnu punkcia za diagnostickým účelom, vyšetrenie je realizované prvýkrát. Lekárom bol vysvetlený účel a dôvod vyšetrenia, dĺžka vyšetrenia a možné komplikácie spojené s výkonom. Sestrou bola poučená o polohe, ktorú počas vyšetrenia a po skončení vyšetrenia zaujme, ktoré symptómy má oznámiť službukonajúcej sestre počas a po skončení vyšetrenia. Konkrétne, že môže pociťovať tlak a bolesť pri zavedení lumbálnej ihly (počas jej vpichu). Pacientka vyhľadala v ambulancii sestru a pýtala sa na miesto, kde bude vyšetrenie prebiehať. Uviedla, že má strach a pociťuje vnútorný nepokoj, lebo sa zabudla lekára opýtať, čo to bude bolestivé vyšetrenie. Uvedenú informáciu žiadala doplniť od sestry. Na začiatku vyšetrenia sestra zmerala vitálne funkcie, pacientka afebrilná, TK: 135/75, P:88/min. Pri zaujatí polohy potrebnej na odber likvoru sa pacientka pýtala, či môže ísť ešte na WC, lebo sa potrebuje vymočiť, subjektívne uvádza „takto zohnutej ma tlačí mechúr“.
Vyšetrenie sa prerušilo, pacientka sa vymočila, opakovane zaujala vyšetrovanú polohu a lekár realizoval odber likvoru. Vyšetrenie prebehlo bez ťažkostí, subjektívne ani objektívne sa u pacientky nevyskytli žiadne problémy.
Pacientka bola prevezená na izbu, uložená do pronačnej polohy a poučená o zotrvaní v danej polohe, bez toho, aby si sadala a dvíhala hlavu a dodržaní pokoja na lôžku. Na dosah jej bolo položené signalizačné zariadenie. Zmerané vitálne funkcie, afebrilná, TK: 125/70, P:75/min. Pacientka po 40 minútach privolala signalizačným zariadením sestru. Uviedla jej, že sa bola sa vymočiť na WC a už pri návrate na izbu začala pociťovať bolesť hlavy, ku ktorej sa pridružil i pocit na zvracanie. Objektívne sedela na posteli a držala sa za hlavu a mala nauzeu. Pacientka sa pýtala sestry, prečo u nej prítomné uvedené príznaky, subjektívne „je to bežné a normálne a ako to prejde, prečo o tomto nič neviem? Nikto mi nič nepovedal!“           


Problémové otázky

Označte všetky  odpovede, o čom mala byť pacientka pred lumbálnou punkciou poučená (kliknutím na ikonku áno mala , nie nemala )  

a. o bolesti, ktorú môže pociťovať pred vyšetrením áno nie
b. o bolesti, ktorú môže pociťovať počas vyšetrenia áno nie
c. o bolesti, ktorú môže pociťovať po vyšetrení áno nie
d. o polohe, ktorú zaujme po vyšetrení áno nie
e. o symptómoch, ktoré sa môžu vyskytovať po vyšetrení áno nie
f. o mieste, kde bude vyšetrenie prebiehať áno nie

Označte všetky faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť odber likvoru (kliknutím na ikonku áno môžu , nie nemôžu , )


a. nedostatok informácií u pacientky o mieste, kde bude prebiehať vyšetrenie, prítomnosti bolesti, ktorú môže pociťovať počas vyšetrenia áno nie
b. nedostatok zručností u pacientky na realizáciu vyšetrenia áno nie
c. strach, obava u pacientky z vyšetrenia áno nie
d. bolesť hlavy, ktorá sa vyskytla u pacientky pred vyšetrením áno nie
e. nedostatok informácií u pacientky o mieste, kde bude prebiehať vyšetrenie, prítomnosti bolesti počas a po vyšetrení áno nie
f. nedostatok informácií u pacientky o dôvode dodržania pokoja na lôžku po vyšetrení áno nie