Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Metabolické myopatie

Metabolické myopatie predstavujú vzácne svalové poruchy, spôsobené hereditárne podmieneným defektom jedného z enzýmov, ktorý sa podieľa na metabolizme svalového tkaniva. Môžeme ich rozdeliť na poruchu metabolizmu glycidov (glykogenózy), lipidov (poruchy oxidácie mastných kyselín) a purínov.

Glykogenózy
Hlavným príznakom glykogenóz nie je trvalá svalová slabosť, ale dynamická intolerancia svalovej záťaže (únavnosť, myalgie a krampy). Tieto príznaky sa objavujú počas cvičenia a zvýšených energetických nárokoch. Prehľad najčastejších glykogenóz uvádzame v tab. č. 2.

Tab. 2 Prehľad najčastejších glykogenóz
glykogenózy
(AR dedičnosť)
enzýmový deficit
svalové symptómy
ďalšie symptómy
II (Pompe)
kyslá maltáza
(alfa 1,6 glukozidáza)
infantilná forma s generalizovanou hypotóniou, slabosťou
juuvenilná/adultná forma so slabosť pletencov, respiračných a trupových svalov
makroglosia
kardiomegália hepatomegália aneuryzmy mozgových ciev
V (McArdle)
svalová fosforyláza krampy
myoglobinúria
únavnosť
trvalá slabosť
fatálna infantilná forma
VII (Tarui)
svalová fosfofruktokináza krampy
myoglobinuria
únavnosť
trvalá slabosť
fatálna infantilná forma

Poruchy metabolizmu lipidov
Poruchy metabolizmu lipidov sa manifestujú postihnutím tkanív závislých na oxidácii mastných kyselín, ide o kostrové svaly, nervový systém, srdce a pečeň.

Klinickými príznakmi sú myalgie, intolerancia fyzickej záťaže, myoglobinúria, hypotónia, vzácne trvalá svalová slabosť. Voľné mastné kyseliny uvoľňované počas hladovania alebo inej záťaže, ako je napr. infekcia, prolongované cvičenie, expozícia chladu a stresu - situácie, ktoré zaťažia oxidáciu mastných kyselín pri deplécii glykogénu a rezerv glukózy, nemôžu byť metabolizované. Tie sa ukladajú v cytoplazme, čo môže viesť k postihnutiu svalového tkaniva, kardiomyopatii, pečeňovej steatóze. U detí môže dôjsť až k metabolickej dekompenzácii s poruchou vedomia až kómou, k hypoglykémii s nízkym obsahom ketónov v moči.

V rámci prevencie rabdomyolýzy je nutné vyvarovať sa maximálnej svalovej záťaži a sledovať úvodné varovné príznaky, ako sú únavnosť, bolesť, stuhnutosť.

V súčasnosti je k dispozícii substitučná liečba Pompeho choroby syntetizovanou alfa-glukozidázou, ktorá predlžuje dobu prežitia pacientov a nástup respiračnej insuficiencie.