Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Myopatia pri hypertyreóze

Najčastejšou myopatiou je tyreotoxická myopatia. Svalové príznaky sa objavujú 1 - 3 mesiace od manifestácie endokrinopatie (proximálna svalová slabosť a atrofie, myalgie, môže byť postihnuté respiračné aj bulbárne svalstvo, 20 % má distálne postihnutie). Reflexy sú normálne alebo sú abnormálne zvýšené, môžu byť prítomné fascikulácie, čo poukazuje na zvýšenú excitabilitu predných rohov miechy a periférnych nervov. Prítomné sú známky tyreotoxikózy ako sú tachykardia, teplá koža, struma. Hladina CK je v norme, zvýšené sú hladiny T3,T4 a znížené TSH. EMG pri klinicky manifestnej myopatii ukazuje myogénne zmeny akčných potenciálov motorických jednotiek. Dosiahnutie eutyreoidného stavu je jediným liečebným opatrením, niekedy môže trvať aj niekoľko mesiacov. Lokálnou komplikáciou hypertyreózy môže byť endokrinná orbitopatia. Manifestuje sa progredujúcim obojstranným bolestivým exoftalmom, postupným obmedzením funkcie extraokulárnych svalov s diplopiou, paralytický strabizmus až oftalmoplégia. Komplikáciou môže byť až strata zraku v dôsledku korneálnej ulcerácie a kompresie zrakového nervu.