Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Toxická alkoholová myopatia

Toxická alkoholová myopatia zahŕňa spektrum myopatií spojených s chronickým alkoholizmom, ako:
  • Akútnu nekrotickú myopatiu charakterizovanú bolesťou a opuchom svalov dolných končatín, hlavne v lýtkach a peroneálnych svaloch. V ťažších prípadoch môže dôjsť k akútnej rabdomyolýze až akútnemu renálnemu zlyhaniu. 
  • Hypokaliemickú myopatiu charakterizovanú slabosťou pletencového svalstva, s nízkou hladinou kália (K) 1,5 - 2,5 mmol/l, zvýšenou CK.
  • Chronickú alkoholickú myopatiu charakterizovanú slabosťou pletencového svalstva pre nutričný deficit, s CK v norme alebo ľahko zvýšenou.
  • Subklinickú alkoholickú myopatiu charakterizovanú zvýšenou CK v sére bez klinických príznakov.