Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Liekové myopatie

Poškodenie svalov vplyvom liekov sa môže prejaviť rôznym stupňom svalového poškodenia: symptomatická hyper-CK-émia, myalgie a krampy, fokálna myopatia po aplikácii injekcií i.m., zápalové myopatie, hypokalemické myopatie až po nekrotizujúce myopatie.

Diagnostika môže byť jednoduchá v prípade ťažšej myopatie so zvýšenou CK, ak pacient užíva jeden liek. Horšie je to u pacientov s multisystémovým ochorením, ktorí užívajú množstvo liekov.