Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Myopatie pri iónovej dysbalancii

K myopatiám pri iónovej dysbalancii patria:
  • Hypokaliémia, ktorá je najčastejšou elektrolytovou poruchou spojenou so svalovou slabosťou. Typická je slabosť proximálneho svalstva, objavuje sa pri poklese kália v sére pod 3 mmol/l. CK býva zvýšená.
  • Hyperkaliémia sa môže tiež manifestovať generalizovanou svalovou slabosťou pri vzostupe kália nad 7 mmol/l. CK je obvykle v norme.
  • Hypofosfatémia sa môže manifestovať generalizovanou svalovou slabosťou pri poklese pod 0,4 mmol/l.
  • Hypermagnezémia vedie k ťažkej generalizovanej slabosti postihujúcej aj respiračné svaly.
Korekcia minerálovej dysbalancie vedie k úprave svalovej sily.