Ošetrovateľstvo v neurológii
Nervovosvalové ochorenia

Svalové dystrofie

Svalové dystrofie sú geneticky podmienené myopatie charakterizované progredujúcou svalovou slabosťou. Génové defekty sú lokalizované na rôznych chromozómoch a bielkoviny, ktoré kódujú, sú v rôznych častiach svalovej bunky alebo extracelulárne. Klasifikácia myopatií je zhrnutá v tabuľke č. 1.

Tab.1 Klasifikácia svalových dystrofií
skupina
deliace hľadisko
dystrofinopatie definovaná genetická porucha
pletencové svalové dystrofie klinický obraz
geneticky heterogénna skupina, ktorá sa historicky postupne oddelila od dystrofinopatií
facioskapulohumerálna svalová dystrofia
definovaná genetická porucha
distálna myopatia klinický obraz
geneticky heterogénna, historicky definovaná skupina
Emeryho-Dreifussova svalová dystrofia
klinický obraz
geneticky heterogénna, spôsobená poruchou jadrových proteínov
Bethlemova myopatia definovaná genetická porucha
okulofaryngeálna svalová dystrofia
definovaná genetická porucha
Barthov syndróm definovaná genetická porucha
epidermolysis bullosa simplex
definovaná genetická porucha