Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Parkinsonova choroba

Etiológia

Etiológia vzniku PCH nie je úplne známa. Podstatou ochorenia je degenerácia buniek substancia nigra, ktoré tvoria dopamín. Výsledkom úbytku dopaminergných neurónov je nedostatok dopamínu, ktorý je podstatou základných klinických príznakov ochorenia. Ide o pomaly progresívne neurodegeneratívne ochorenie mozgu.