Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Parkinsonova choroba

Diagnostika

Diagnostika PCH je predovšetkým klinická. Prítomná musí byť bradykinézia a aspoň l z ďalších príznakov ako je tremor, rigidita a posturálne poruchy. Z podporných kritérií je najdôležitejšia dobrá odpoveď na liečbu levodopou a asymetrický začiatok ochorenia.

V rámci diagnostiky je nutné realizovať aj MR vyšetrenie mozgu a v prípade pochybností aj metodiku nukleárnej medicíny DATSCAN.