Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Hyperkinetické syndrómy

Úvod

Ide o veľkú skupinu syndrómov a ochorení, ktoré sú charakterizované prítomnosťou rušivých mimovôľových pohybov.