Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Parkinsonova choroba

Úvod

Parkinsonova choroba je progresívne ochorenie, ktoré je zapríčinené predčasným zánikom neurónov v jadrách mzgového kmeňa, hlavne v substancia nigra. Dôsledkom toho dochádza k nedostatku neuromediátora dopamínu (a iných) v bazálnych gangliách mozgu. Ochorenie nie je vyliečiteľné, ale v súčasnosti je dostupná efektívna symptomatická liečba, čo má pozitívny dopad na kvalitu života pacientov.