Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Tiky

Tiky sú definované ako mimovôľové, neúčelné, náhle a nepravidelne sa opakujúce stereotypné pohyby alebo zvukové prejavy. Sú sprevádzané čiastočným uvoľnením vnútornej tenzie. Môže ísť o neustále žmurkanie, krčenie koreňa nosa. Môžu byť prítomné aj zložitejšie pohybové tiky, ako neustále naprávanie okuliarov, účesu, odevu alebo môžu nadobudnúť až charakter neprimeraného správania, ako napr. nutkavé kopanie do predmetov pri chôdzi.

Medzi jednoduché zvukové tiky patrí neustále posmrkávanie, pokašliavanie a medzi zložité zvukové tiky patrí nutkavé vykrikovanie najmä neslušných slov ale zvukov napodobňujúcich zvukové prejavy zvierat.

Typickým ochorením s uvedenými tikovými prejavmi je Tourettov syndróm. Ide o vrodené, geneticky podmienené ochorenie, ktoré sa typicky začína v detskom veku.