Ošetrovateľstvo v neurológii
Extrapyramídové ochorenia. Poruchy pohybu.

Chorea

Chorea sú mimovôľové chaotické, nepravidelné, neúčelné, rýchle a krátke pohyby postihujúce skupiny svalov, polovicu tela (hemichorea) alebo celé telo. Na tvári sa prejaví ako nevhodné grimasovanie a najviac sa zvýrazní počas chôdze, kedy pre mimovôľové pohyby končatín hovoríme aj o tanečnej chôdzi. Jej príčinou je v detstve najčastejšie reumatologické ochorenie po prekonanej streptokokovej infekcii (skrížená imunitná reakcia proti antigénom bazálnych ganglií). V dospelosti sa chorea vyskytuje najmä pri Huntingtonovej chorobe, čo je autozomálne dominantné ochorenie, ktoré sa okrem chorey manifestuje aj demenciou a ďalšími psychiatrickými príznakmi.